Po wielu miesiącach pracy Gmina Wolin wraz Zinnowitzer Yachclub e.V. złożyła projekt do Program Współpracy Interreg mający na celu rozbudowę wolińskiego portu jachtowego! Wartość projektu po stronie polskiej wynosi 661 tys. euro, natomiast spodziewana wysokość dofinansowania łącznie ze środkami krajowymi nawet do 95%!

Projekt może być realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2021 roku. „Pod żaglami edukacji – polsko-niemiecka oferta kształcenia sportowego i zawodowego” zawiera w sobie stworzenie warunków i zapewnienie wspólnej polsko-niemieckiej oferty w zakresie tworzenia i rozbudowy polsko-niemieckiej oferty edukacji dla dzieci i młodzieży, poprawia dostępność do edukacji w kraju sąsiada, tworzy wspólna ofertę kształcenia zawodowego, poprawia dostęp do oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawia dostęp do oferty kształcenia zawodowego.

Projekt przewiduje przeprowadzenie inwestycji w postaci stworzenia zaplecza lokalowego oraz instytucjonalnego w obu krajach na potrzeby kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształcenia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Aby osiągnąć zamierzone efekty projekt zakłada:

 1. Stworzenie niezbędnych warunków po obu stronach granicy do wykonywania działań edukacyjnych. Przebudowa obecnego hangaru na potrzeby UKS Albatros
 2. Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży po obu stronach granicy. Zajęcia z żeglarstwa
 3. Stworzenie oferty kształcenia zawodowego po obu stronach granicy. Zajęcia szkutnicze.

Projekt w pierwszym etapie stworzy niezbędne zaplecze, dzięki kierunkowo przeprowadzonym inwestycjom, w potencjał edukacyjny, po obu stronach granicy. Na bazie przeprowadzonych inwestycji wdrożone zostaną następujące oferty edukacji oraz kształcenia zawodowego:

  1. Edukacja sportowa dzieci i młodzieży. W oparciu  o nowo zakupiony sprzęt tj. łodzie typu optymist, laser, dz oraz inne umożliwiające rozwój dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa.
  2. Edukacja sportowa osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem.
  3. Kształcenie zawodowe osób po obu stronach granicy oraz warunki do kształcenia przez całe życie.
  4. Kształcenie językowe ukierunkowane na kraj sąsiada

Partnerem stowarzyszonym dla Gminy Wolin jest Uczniowski Klub Sportowy „Albatros” działający przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii oddz. terenowym w Wolinie, który będzie odpowiedzialny za edukacyjno-szkoleniową część projektu.