W ramach projektu współpracy Strefy Aktywności Społecznej – SAS, dnia 18 października br. w Wolinie miała miejsce uroczystość  oddania do użytku siłowni zewnętrznej przy boisku „Orlik”. W uroczystości tej wzięli udział: Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” – Marek Matys, przedstawicielka gminy Wolin – Zastępca Burmistrza – Małgorzata Wójcik, pracownicy Lokalnej Grupy Działania, uczniowie klasy 7c Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie wraz z opiekunami – Katarzyną Hędrzak oraz Pawłem Pawlaczykiem.

Projekt współpracy jest realizowany przez partnerów:
1/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie,
2/ Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie,
3/ Lokalną Grupę Działania „Powiatu Świdwińskiego” z siedzibą w Świdwinie,
4/ Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie,
5/ Stowarzyszenie Środkowopomorską Grupę Działania z siedzibą w Koszalinie,
6/ Stowarzyszenie Lokalną Grupę działania Pojezierze Razem,
7/ Lokalną Grupą Działania „Gryflandia”.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego powstaje  51 strefy aktywności społecznej w 51 miejscowościach/gminach. Celem operacji jest: Utworzenie stref aktywności społecznej  w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Na obszarze objętym  Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju”  powstają strefy aktywności w miejscowościach:
– Kamień Pomorski, ul. Wąska,
– Starza, gm. Świerzno,
– Wysoka Kamieńska, ul. Spółdzielcza, gm. Golczewo,
– Dziwnów ul. Kaprala Koniecznego,
– Lubin, ul. Główna, gm. Międzyzdroje,
– Wolin, teren przy  boisku „Orlik”.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinasowania  dla LGD „Partnerstwo w rozwoju” 90 000,00 złotych, kwota dofinasowania dla całego projektu 7-dmiu partnerów LGD 642 600,00 złotych.

W ramach projektu przeszkolono 51 osób (partnerzy LGD), w tym  6 osób z gmin należących do LGD „Partnerstwo w rozwoju” w zakresie pełnienia funkcji animatora czasu wolnego oraz zakupiono narzędzia animacyjne, które wkrótce przekazane zostaną każdej gminie (profesjonalna chusta animacyjna AKSO 2,5 m oraz gra integracyjna Wieża (liczba graczy 6-24). Po uroczystym otwarciu, zaproszono młodzież do zabaw animacyjnych.