Wójt Gminy Świerzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie. Może do niego przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. O jakie kryteria konkretnie chodzi?