Wójt Gminy Świerzno z pilnym apelem do mieszkańców Sołectwa Redliny. – Pomóżcie mi ustalić kto zniszczył naszą drogę. Proszę, obserwujcie, reagujcie – mówi Radosław Drozdowicz.

– To nasze wspólne dobro. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości dlaczego wprowadzam ograniczenia tonażowe. Nie odpuszczę takim niszczycielom. Nigdy! – mówi samorządowiec.