Jak wyglądały finanse Gminy Świerzno w minionym roku? Jakie inwestycje zrealizowano, co ze świerznowską oświatą? O tym oraz wielu innych elementach przeczytamy w corocznym raporcie o stanie Gminy. Wójt Radosław Drozdowicz wczoraj (20.05) zgodnie z przepisami przedłożył stosowny dokument Radzie Gminy.

Dokument powinien być przedłożony radzie lub sejmikowi do końca maja. Obejmuje on podsumowanie działalności organu wykonawczego czyli Wójta w roku poprzednim, a więc obecnie sporządzony raport dotyczy 2020 roku roku. Chodzi o wszelkie działania, takie jak realizacja  programów i strategii, uchwał oraz budżetu obywatelskiego. Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Świerzno — KLIKNIJ TUTAJ