Dziś swoją działalność wznawiają, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe. W zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych otwarte mogą być również domy i ośrodki kultury. Instytucje tego typu muszą jednak funkcjonować przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że – wspólnie z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim i Radą Medyczną – postanowił dokonać pewnych modyfikacji związanych z planem luzowania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Polityk przekazał decyzję o przyspieszeniu otwarcia kin, teatrów, filharmonii i instytucji kultury o osiem dni. Pierwotnie instytucje tego typu miały zostać ponownie otwarte dla widzów 29 maja.

Kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo, wznawiają dziś działalność w pomieszczeniach.

Możliwe jest to pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni) oraz zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami – w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni.

Utrzymany został również nakaz zakrywania ust i nosa. Konieczne jest także zapewnienie, aby widzowie albo słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury oraz świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Możliwa jest także działalność parków rozrywki na świeżym powietrzu z zachowaniem 50 proc. obłożenia.