Ma mieć obywatelstwo Polskie lub kraju UE, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być niekaranym oraz posiadać wykształcenie wyższe i minimum 3 – letni staż pracy. Wójt Gminy Świerzno poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Turystyki i Promocji Gminy. Może to praca właśnie dla Was?

Osoby, które chcą aplikować na wskazane stanowisko, mogą składać dokumenty w sekretariacie Urzędu Gminy do 30 lipca 2021 roku.