Promują aktywne spędzanie czasu, wspierają rodzicielstwo zastępcze, organizują wyjazdy dzieci z rodzicami kolejką wąskotorową, prowadzą działania edukacyjne. Chcą, by rodziny były razem, a nie obok siebie. Mowa o Gminie Świerzno, która zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinie”.

We wtorek, 24 lipca 2018 r. wicemarszałek Jarosław Rzepa przekazał na ręce wójta gminy statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł na realizację kolejnych wartościowych przedsięwzięć. Uroczystość, z udziałem radnego województwa Artura Łąckiego, odbyła się Szkole Podstawowej w Stuchowie. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygany jest już po raz czwarty i ma na celu wspieranie oraz promocję działań lokalnych samorządów podejmujących szczególnie wartościowe inicjatywy na rzecz rodzin.

– Chcemy pokazywać i promować  sprawdzone rozwiązania budujące wartość rodziny w naszym województwie. W konkursie nagradzamy samorządy, które realizują wieloletnie i przemyślane działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia więzi rodzinnych. Gratuluję włodarzom gminy sukcesu i jestem przekonany, że przyznana nagroda finansowa przyczyni się do realizowania kolejnych cennych inicjatyw – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa wręczył na ręce wójta Krzysztofa Atrasa statuetkę zaprojektowaną przez Jerzego Lipczyńskiego oraz czek – nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł na realizację kolejnych działań na rzecz rodziny. W uroczystości wziął udział Radny Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki.

Gmina Świerzno została doceniona za wieloletnie działania na rzecz rodzin, kompleksowość stosowanych rozwiązań, w tym wspierających rozwój rodzicielstwa zastępczego. We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w gminie prowadzone są kampanie informacyjne oraz działania edukacyjne. Organizowane są także różne wydarzenia promujące aktywne i rodzinne spędzanie czasu. Urząd Gminy oraz podległe mu jednostki uczestniczą w akcji społecznej „Dwie godziny dla Rodziny”, mającej na celu poprawienie relacji rodzinnych. Wsparcie dla rodzin oferują także świetlice wiejskie. Od dwóch lat na terenie gminy wydawana jest Zachodniopomorska Karta Rodziny.

Zarówno ta nagroda, ale i symboliczna statuetka to zasługa pracowników Opieki Społecznej, ale też i tych którzy pracują w świetlicach. Mówi się, że zrobiliśmy dużo, warto wspomnieć że w minionych latach ponad 100 osób dostało komputery z dostępem do internetu. Trochę się tego nazbierało i sądzę, że ta nagroda bardzo cieszy – podkreślił wójt Krzysztof Atras. 

Konkurs „Samorząd Przyjazny Rodzinie” jest jednym z działań Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”. W jego ramach wdrażany jest zachodniopomorski system kart seniora i rodziny, przeprowadzane są otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, realizowane są szkolenia w regionalnych akademiach rodziny czy kawiarenkach dla rodziców.

Zwycięski samorząd wybrała kapituła konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej. W składzie kapituły znaleźli się: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Dorota Rybarska-Jarosz, prezes Fundacji Kultury, Sportu, Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie Wioleta Smykowska,  prezes Stowarzyszenia „Iskierka” Maria Buchelt oraz dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie Leszek Jęczkowski.

Tytuł „Samorządu Przyjaznego Rodzinie” otrzymały do tej pory: Gmina Miasto Stargard, Gmina Karlino oraz Powiat Policki.