W poniedziałek, 7 czerwca, na drogach województwa zachodniopomorskiego można było zaobserwować dużą kolumnę pojazdów wojskowych. Jednostki brzegowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zrealizowały szkolenie z przemieszczenia kolumny transportowej połączone z pokonywaniem przeszkód wodnych. Droga przemieszczenia prowadziła przez cztery powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki oraz kołobrzeski.

Przemieszczenie rozpoczęło się w Świnoujściu od przeprawy 27 pojazdów wydzielonych z jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przez rzekę Świna. Do tego celu wykorzystano promy miejskie typu Karsibór udostępnione przez Żeglugę Świnoujską. Następnie po sformowaniu kolumny pojazdy pilotowane przez 1. Kompanię Regulacji Ruchu w Szczecinie skierowały się drogami publicznymi w kierunku Kołobrzegu. Scenariusz ćwiczenia zakładał także duże utrudnienie w postaci uszkodzonego mostu na rzece Dziwna.

Konieczne było wykorzystanie kompanii pomostów pływających 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa do wykonania prowizorycznej przeprawy promowo-mostowej. Natomiast całe przedsięwzięcie od początku aż do miejsca docelowego odbyło się w osłonie przeciwlotniczej zapewnionej przez siły 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

W ćwiczeniu wzięły udział pododdziały 8. Batalionu Saperów, 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.

Tego typu ćwiczenia stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia i koordynacji działań sił flotylli z ogniwami pozamilitarnymi. Przy udziale Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie przetrenowano między innymi procedury powiadamiania podległych starostw, Komend Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Pożarnej na planowanej trasie przemieszczenia kolumny wojskowej. Natomiast zaangażowanie jednostek Policji oraz Żandarmerii Wojskowej umożliwiło płynne, bezkolizyjne oraz dynamiczne przemieszczenie sił 8.FOW przez miejscowości i newralgiczne miejsca na trasie Świnoujście – Kołobrzeg.