Burmistrz Wolina serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w Wolińskim Dworku w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 i dotyczyć będzie możliwości pozyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2029. Dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” uzyskać można m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w ww. spotkaniu, poprzez wysłanie emaila na adres: bio@gminawolin.pl lub telefonicznie 512 348 862. Ilość miejsc jest ograniczona do 40 osób. W przypadku większej ilości zainteresowanych zostanie wyznaczone kolejne spotkanie.

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny
Programu Czyste Powietrze