Ponad 500 dzików zostanie odstrzelonych w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego jaki ma zostać przeprowadzony w nadchodzącym czasie.

Wszystko przez fakt, iż obszary powiatu kamieńskiego w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii są wskazane jako zagrożone wystąpieniem choroby zakaźnej – afrykańskiego pomoru świń.

– Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r – wskazuje Wojewoda.