Od początku pandemii odsetek osób deklarujących się jako wierzące spadł poniżej 90 proc. Jednocześnie rośnie grupa Polaków zaliczających się do osób raczej lub całkowicie niewierzących – wynika z najnowszego badania CBOS.

Jak wyjaśnia CBOS, podstawowe pytanie o religijność dotyczy deklaracji wiary. Korzystając ze skali od „głęboko wierzący” do „całkowicie niewierzący”, zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako wierzący. Badanie realizowano od stycznia do kwietnia włącznie. Wynika z niego, że 78 proc. Polaków deklaruje się jako wierzący, a 9 proc. jako głęboko wierzący. Z kolei 14 proc. badanych zadeklarowało się jako niewierzący (połączono odpowiedzi „raczej niewierzący” i „zdecydowanie niewierzący”). Dla porównania, w 2019 r. jako niewierzący deklarowało się 8 proc. Polaków.

Od początku pomiarów, czyli od 1997 r. do 2009 r. odsetek praktykujących co niedzielę oscylował wokół 50 proc., by na kolejną dekadę spaść do około 45 proc. W późniejszych latach zmniejszał się bardziej gwałtownie: na początku pandemii wynosił 39 proc. (2020 r.), w latach 2021-2023 wahał się między 36 proc. a 37 proc.

Od 1997 do 2024 r. udział uczestniczących w mszach, nabożeństwach lub w spotkaniach religijnych raz lub dwa razy w miesiącu waha się od 13 proc. do 16 proc. Odsetek Polaków praktykujących kilka razy w roku od 2011 r. oscylował wokół 22 proc. Odsetek osób deklarujących, że w ogóle nie uczestniczą w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych, od początku pomiarów do 2011 r., wynosił między 9 proc. lub 11 proc. W kolejnych latach wzrósł do 12-13 proc., a najwyższy wskaźnik (23 proc.) osiągnął w trakcie 2021 i 2022 roku. Obecnie wynosi on 22 proc.

Jak odnotował CBOS, większość badanych zalicza się do grona wierzących i praktykujących (regularnie lub nieregularnie). Wierzący i praktykujący regularnie stanowią 39 proc., a wierzący i praktykujący nieregularnie – 38 proc. Wierzących i niepraktykujących mamy 10 proc., a niewierzących i niepraktykujących – 11 proc. Najmniej – 2 proc. – stanowią osoby deklarujące się jako niewierzący i praktykujący.

Udział wierzących i regularnie praktykujących spadł w pierwszym roku pandemii do 45 proc., a potem o kolejne 6 pkt. proc. do 39 proc. obecnie. Udział niewierzących i niepraktykujących wzrósł ponad dwukrotnie: z 5 proc. w latach 2011-2017 do 11 proc. obecnie.

Patrząc na deklarowane wyznania religijne w 2024 r., niemal dziewięciu na dziesięciu dorosłych mieszkańców Polski czuje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego (88, 8 proc.)