Uzgodnienie tras alternatywnych nad morze było tematem dzisiejszego spotkania w ZUW z udziałem wicewojewody Marka Subocza, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach oraz zarządców dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W czasie spotkania omówiono m.in. przebieg tras alternatywnych, które w czasie wzmożonego, wakacyjnego ruchu inwestycji prowadzonych na głównych drogach nad morze, pozwolą bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do nadbałtyckich miejscowości.

– Wszystkim, którzy udają się nad morze – zarówno kierowcom z Zachodniopomorskiego, jak i innych części Polski polecam korzystanie z tras alternatywnych. Poza korzyściami wynikającymi z mniejszego stresu w dotarciu nad Bałtyk, mają one dodatkowe walory turystyczne – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Mapa z trasami alternatywnymi dostępna jest w załączeniu, a także między innymi na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Mapa – trasy alternatywne nad morze 2019