Rozstrzygnięto III nabór wniosków o objęcie rządową dopłatą linii autobusowych w samorządach województwa zachodniopomorskiego. O dofinansowanie ubiegało się 11 gmin, do których trafi 1 198 334 zł. Dzięki dotacji uruchomionych będzie kolejnych 31 linii autobusowych o łącznej długości 978,24 km.

Na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 do województwa zachodniopomorskiego trafiła kwota 47,6 mln zł. Łącznie w trzech naborach gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego otrzymały środki w wysokości 11 484 665 zł na uruchomienie 144 połączeń autobusowych o łącznej długości 5 860,39 km

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest rządowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych lub utworzenie nowych.

– Dzięki środkom z Funduszu walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i dodaje: Fundusz to ważne przedsięwzięcie rządowo-samorządowe. Pozwala na uruchomienie i odnowienie linii autobusowych, szczególnie w tym trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dofinansowanie w trzecim naborze z naszego Powiatu uzyskała Gmina Wolin. Dopłata wyniesie 27 tys. złotych dla dwóch linii komunikacyjnych o łącznej długości 116 km.