Już w najbliższą sobotę (25.08) odbędzie się kolejna edycja spotkania integracyjnego Wiochmen Party 2018.  W tym roku na realizację tego zadania udało się  pozyskać  pieniądze w ramach Społecznika 2018 – programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski i operatora Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sołtysów  Ziemi Wolińskiej.W realizację projektu włączyli się mieszkańcy Ostromic,Troszyna i Dobropola. Zapraszamy wszystkich dumnych mieszkańców wsi Polskiej i nie tylko do wspólnej zabawy.W programie  animacje dla dzieci i dorosłych, cskonkursy i wspólne biesiadowanie.

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej realizuje na terenie gminy Wolin cztery projekty w ramach Społecznika. Dwa w Sołectwie Zastań i po jednym w Kodrąbku i Ostromicach .Pozyskana kwota dotacji to 11800 a wysokość całkowitych kosztów zadania to kwota 21140 zł. Dzięki programowi SPOŁECZNIK mamy możliwość realizowania swoich planów dzięki czemu obraz wsi polskiej zmienia się.

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej
Bogdan Jarosław Czaplicki