Rada Miejska w Wolinie, w trakcie wtorkowej sesji podjęła decyzję w sprawie wysokości podatków, jakie w 2019 roku będą obowiązywały na terenie gminy. Burmistrz Ewa Grzybowska przy akceptacji Rady Miejskiej zaproponowała na przyszły rok następujące stawki podatków: