Wraca temat zamknięcia oddziału ginekologiczno – położniczego w kamieńskim szpitalu. Jak zaznaczał w trakcie sesji starosta Józef Malec, szpital to podmiot prywatny, a umowa zawarta z nim w 2008 roku obowiązuje na okres 20 lat. Do 2028 nie można więc zmienić dzierżawcy choć jak podkreśla starosta zapisy umowy są niekorzystne dla Powiatu.

W umowie nie ma w nich odpowiednich obwarowań. Umowę można rozwiązać tylko wtedy, kiedy spółka przestanie prowadzić działalność leczniczą. To jest tylko nasza nieruchomość, ale tam znajduje się szpital jest prywatny więc mamy ograniczone możliwości ingerowania. 

Co ciekawe działalnością leczniczą kamieński szpital będzie nawet to, kiedy na miejscu będzie prowadzony zwykły zakład opieki leczniczej lub przychodnia. Operator czyli spółka EMC tłumaczy, że brak odpowiedniej ilości porodów spowodował zamknięcie oddziału położniczego. Na ostatnim spotkaniu z dyrektorem regionalnym EMC zakomunikowano, że nie ma zagrożeń zamknięcia co do innych oddziałów.

Gdyby ktoś spróbował wypowiedzieć umowę, sprawiłby, że powiat do 2028 roku płaciłby za udokumentowane przychody EMC. Cały sprzęt spółki należy do operatora szpitala, więc dzisiaj trzeba by było pozyskać personel, wyposażenie oraz kontrakt z NFZ. To niestety jest bardzo utrudnione, ze względu na politykę Państwa, która eliminuje z finansowania małe szpitale. Dziś szpital w Kamieniu Pomorskim ma finansowanie na poziomie 2015 roku. Zapewniono nas, że rozbudowano bardziej poradnię ginekologiczną i inne przychodnie jak diabetologia, natomiast ten oddział musiał zostać zamknięty – tłumaczył radnym Józef Malec.