Gmina Dziwnów przedstawiła listę ośmiu zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane w 2018 roku. Łącznie wszystkie pozycje na które będą udzielone zamówienia publiczne mają pochłonąć ponad 7 mln złotych.

Wśród inwestycji znalazły się przebudowa ulicy Kamieńskiej, zakup sanitariatów, budowa PSZOK, przebudowa ulicy Tęsknoty, rozbudowa cmentarza i budowa kolumbarium, wymiana oświetlenia miejskiego, zagospodarowanie skweru przed wejściem na plażę w Dziwnówku oraz utwardzenie terenu przy ulicy Sienkiewicza.

Na niektóre z zadań obecnie toczy się procedura przetargowa. Tak jest w przypadku budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Międzywodziu czy drugim podejściu do przebudowy ulicy Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku.