Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu. Posłowie sugerują jednak wprowadzenie pewnych zmian, które miałyby polegać na przypisaniu obowiązkowej polisy do konkretnego kierowcy. Czy taka opcja ma szansę wejść w życie? Jakie korzyści mogłaby przynieść? Wyjaśniamy.

Jak wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy zarejestrowany samochód musi posiadać ważną polisę OC. Do jej wykupienia zobowiązana jest osoba, która zakupiła auto. Warto przy tym podkreślić, że jeśli posiada ona więcej niż jeden pojazd, musi wykupić polisę OC dla każdego samochodu. Nie ma przy tym znaczenia czy zdecyduje się na ubezpieczenia komunikacyjne dostępne na Rankomat.pl, czy zgłosi się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co zmieni przypisanie OC do kierowcy?

Wielu parlamentarzystów dąży do zmiany przepisów w zakresie obowiązkowej polisy OC – 1 grudnia 2017 roku złożyli interpelację Ministrowi Finansów. Zgodnie z ich sugestią, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne powinno być przypisane do kierowcy, a nie do konkretnego samochodu. Co, zdaniem posłów, mogłoby to zmienić?

  • Zwiększą się wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie OC

Obecnie zarejestrowanych jest ok. 28 mln samochodów, zaś tylko 18,6 mln pojazdów objętych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Oznacza to, że spora część aut porusza się po drogach bez ważnej polisy.

Posłowie sugerują, aby każdy kierowca posiadający więcej niż jeden pojazd płacił wykupywał tylko jedno ubezpieczenie – niezależnie od liczby samochodów.

  • System ubezpieczeń będzie bardziej sprawiedliwy

Chociaż obecnie polisa przypisana jest do konkretnego pojazdu, w razie spowodowania kolizji kierowca traci zniżki na wszystkie ubezpieczone pojazdy. Wprowadzenie zmian, mimo że nie zmieniłoby podejścia do utraty zniżek, spowodowałoby, że aktualny system stanie się bardziej sprawiedliwy.

Przypisanie ubezpieczenia OC do kierowcy będzie oznaczać podwyżkę polisy?

Zdaniem ekspertów, przypisanie obowiązkowego ubezpieczenia do kierowcy miałoby wiele negatywnych konsekwencji. Składka z pewnością byłaby dużo wyższa niż do tej pory, a co za tym idzie – więcej osób unikałoby wykupywania polisy.

Szacuje się, że kierowcy posiadające więcej niż jeden samochód, płaciłyby dużo wyższą składkę w porównaniu z sumą wszystkich polis przy obecnym kształcie systemu ubezpieczeń komunikacyjnych. Czy zmiany wejdą w życie? Aktualnie nie da się udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlatego zadbaj o odpowiednią polisę. Dobre ubezpieczenie OC kupisz na Rankomat.pl, mogąc zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.