Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju miasta to wspaniała okazja do wyrażenia swojego zdania i wpłynięcia na przyszłość miasta, w którym żyjesz. Twoje pomysły, sugestie i uwagi są niezwykle cenne  i mogą pomóc w opracowaniu lepszych rozwiązań dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje!

Wzięcie udziału w konsultacjach to także szansa na lepsze zrozumienie problemów i wyzwań, z jakimi boryka się Twoja Gmina, a także na poznanie perspektyw i opinii innych mieszkańców. Dzięki temu możesz przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i harmonijnego społeczeństwa, które odpowiada na potrzeby i oczekiwania jego mieszkańców.

Wasze zaangażowanie i aktywny udział w konsultacjach będą docenione i przyczynią się do tworzenia lepszego jutra. Każdy z mieszkańców może wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju miasta i wykorzystać swoją szansę na wpływ na przyszłość swojego otoczenia!

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii