Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”. Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa zachodniopomorskiego odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pozwoli na skuteczniejsze określenie celów polityki transportowej województwa w następnych latach.

Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regiony, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację.

Ankieta jest anonimowa, a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie. Dziękujemy za każdy oddany głos!

Link do ankiety i szczegółowych informacji: http://rbgp.pl/rpt-ankieta/