To kolejna już edycja obywatelskiej inicjatywy sprzątania miasta. Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy chcą zmienić swoje otoczenie oraz wpłynąć na mentalność śmieciarzy spotkają się, aby zadbać o czystość i estetykę Kamienia Pomorskiego.

Obywatelska inicjatywa sprzątania miasta przynosi wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim przyczynia się do poprawy stanu środowiska, czystości i estetyki przestrzeni publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z miejskich miejsc wypoczynku, placów zabaw i innych obiektów w czystszych i bardziej przyjaznych warunkach.

Wspólna inicjatywa mieszkańców w zakresie sprzątania miasta to ważny element budowania świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. Dzięki temu, miasto staje się lepszym miejscem do życia, a mieszkańcy zyskują poczucie wpływu na swoje otoczenie i realny wpływ na jego kształtowanie.

„Kamień, weź śmieć w garść” to kolejna już edycja wydarzenia związanego ze sprzątaniem miasta. Uczestnicy zgromadzą się 4 marca (sobota), na placu przy sklepie Biedronka, przy ulicy Długosza o godzinie 12. Wszyscy otrzymają rękawiczki i worki oraz ciepły i słodki poczęstunek od Pani Irenki.