Klub 100 to nowa inicjatywa skierowana zarówno do osób prywatnych jak i mniejszych przedsiębiorstw, chcących wspierać finansowo SLKS Vinetę Wolin. Wszystko w celu skonsolidowania osób prywatnych oraz firm działających w naszym regionie, których uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy Vinecie Wolin.

Bliska współpraca członków klubu 100 z naszym klubem ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji klubu sportowego i jego dalszego rozwoju – tłumaczą członkowie Zarządu.

Aby wstąpić do Klubu 100 należy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna opłata za członkostwo wynosi 50 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy lub w siedzibie klubu. Członkowie klubu zostaną umieszczeni na liście klubowej (zgodnie z życzeniem), która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej oraz facebooku.

Co wiążę się członkostwem? Karta członka Klubu 100, bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub, w tym mecze pierwszej drużyny SLKS Vineta Wolin, możliwość umieszczania przez firmy baneru reklamowego na oficjalnej stronie klubu oraz w social mediach, możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach klubu 100, rabaty na gadżety klubowe.

Koordynatorem KLUBU 100 jest dyrektor sportowy klubu Przemysław Tomków, z którym można się skontaktować pod nr. tel. 792-899-093

Vineta Wolin