Gmina Golczewo ogłasza przetarg na I etap budowy parkingu wokół budynku Urzędu Miejskiego. Koszt zadania szacowany jest na 350 tysięcy złotych. Łącznie ma powstać 19 miejsc parkingowych. 

Założeniem projektowym jest uporządkowanie terenu w celu utworzenia parkingu obsługującego budynek Urzędu Miejskiego w Golczewie. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: – etap I: wjazd (i wyjazd) od strony płn-zach. budynku, miejsca postojowe w części środkowej (18 stanowisk + jedno dla niepełnosprawnych) osłona śmietnikowa oraz instalacje sanitarne i elektryczne niezbędne do realizacji etapu. – etap II: wyjazd (nowoprojektowany) od strony płn-wsch. budynku urzędu, pozostałe miejsca parkingowe szt. 8 w części południowej działki, podnośnik dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, oraz pozostałe instalacje.

Prace mają rozpocząć się w lipcu, a zakończyć we wrześniu.