Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta zaprasza wszystkich chętnych do zgłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym ziemi kamieńskiej. 

W ramach tych działań odbędą się warsztaty rzemiosł dawnych oraz przedstawienie poświęcone działalności Św. Ottona  – Apostoła Pomorza. W sobotę 6 lipca przy Katedrze w Kamieniu Pomorskim (Plac Katedralny) odbędą się warsztaty rzemiosł dawnych. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Warsztaty będą prowadzone w godzinach 11:00 -18:00.

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się z pracą jaka wykonywał garncarz,  mincerz (bicie monet), skórnik i cieśla. Każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił w filcowaniu i wyrobie krajek. Będzie można poznać tajniki pracy rybaka czy też nauczyć się podstaw potrzebnych aby własnoręcznie zrobić tradycyjny instrument muzyczny. Dodatkowo odbędą się warsztaty ze śpiewu, w ich trakcie dowiecie się jak śpiewali nasi słowiańscy przodkowie i gdzie obecnie śpiewa się jeszcze w taki sposób.

O godzinie 10:00, w tym samym miejscu gdzie później prowadzone będą warsztaty, odbędzie się inscenizacja poświęcona Świętemu Ottonowi. Zobaczymy jak przybył do naszego miasta i chrzcił jego pogańskich mieszkańców. Zapraszamy.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020