Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji realizuje projekt pn. „Ryby na Brzeg!”w ramach, którego mieszkańcy gminy oraz turyści przez cały sierpień mieli możliwość wspólnego tworzenia ściennego dzieła sztuki. Tematem przewodnim mozaiki jest legenda o zatopionej Winecie. Zobaczymy więc na niej najważniejsze budynki miasta tj. ratusz, wiatrak holenderski czy wolińską kolegiatę a wszystko to w kompozycji fauny i flory środowiska wodnego.

Kto nie zdążył przyłożyć dłoni do wspólnego dzieła ma jeszcze szansę nadrobić zaległości. Ostatnie bowiem zajęcia odbędą się we wtorek i środę w godzinach 15:30-20:00 w namiocie przy ratuszu. Uroczysta prezentacja mozaiki odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 przy ulicy Wojska Polskiego na jednym z budynków naprzeciw wolińskiej kolegiaty. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.