Gmina Wolin informuje, że 10 czerwca rozpoczną się roboty budowlane w obszarze ulicy Leśnej i Nadmorskiej w Wisełce. W pierwszej kolejności wykonywane będą prace związane z budową infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacji sanitarnej, sieci deszczowej, oświetlenia ulicznego.

Zakończenie prac planowane jest w styczniu 2025 roku. W związku z realizacją zadania zostaną wprowadzone ograniczenia w przestrzeni i w ruchu pojazdów, czasowe braki możliwości dojazdu, dostępu do przyległych nieruchomości.

Urzędnicy proszą o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość oraz zwracanie uwagi na oznakowanie. Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania przepraszają.