Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie przypomina, iż od 1 listopada (wtorek) do końca lutego na niektórych akwenach zachodnich wewnętrznych wód morskich, obowiązywać będzie zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego i komercyjnego.

– Przypominamy także, że wędkarzy obowiązuje także połów w 100m „strefie buforowej” od wskazanych obszarów – informują Urzędnicy.