Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż w dniach 3 – 5 stycznia 2022 roku kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna. W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat na rzecz Gminy Kamień Pomorski na rachunek bankowy Gminy.

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( śmieci )

44 9393 0000 0012 9600 2000 0230

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.

Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ulicy Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.