Jeszcze w lipcu tunel pod Świną zostanie na kilka godzin nocnych wyłączony z eksploatacji. Powodem są przeglądy i konserwacja urządzeń. W tym czasie prosimy kierowców o korzystanie z przeprawy Warszów. Promy Bielik będą przewozić auta według obowiązującego rozkładu.

Pierwsze wyłączenie obiektu z eksploatacji Dział Utrzymania Tunelu zaplanował w nocy z 25 na 26 lipca w godzinach od 00:00 do 04:00 (środa). Powodem są wymiany oprawy oświetleniowej na wjeździe do Tunelu po stronie wyspy Uznam, testy systemu nagłośnienia, czyszczenie i kontrola koszy kanalizacji deszczowej, kontrola pompowni oraz filtrów oraz przeglądy i konserwacja urządzeń oraz elementów Tunelu.

Kolejne wyłączenie tunelu z ruchu zaplanowano na noc z 27 na 28 lipca (z czwartku na piątek) w godzinach 23:30 do 01:30. Powodem będą testy ruchu wahadłowego oraz przeglądy i konserwacja urządzeń oraz elementów tunelu.