W tunelu pod Świną rozpoczęto układanie asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Pierwsza warstwa wykonana będzie z asfaltu lanego o grubości 5,5 cm. Inwestycja ma być gotowa do 15 czerwca.

Zakres inwestycji obejmuje budowę tunelu drążonego w technologii maszyny TBM pod cieśniną Świny o długości ok. 1483,80 m wraz z dojazdami do tunelu w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin.

Elementami układu drogowego będą również: drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie – rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. W zakresie inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.