Zmniejszenie dzietności to główny problem z jakim borykają się kamieńskie placówki oświatowe. Łączenie oddziałów, to już w zasadzie coś powszedniego. O rozwiązaniach oraz niewykorzystanej infrastrukturze, którą należy utrzymywać dyskutowano w trakcie Sesji Rady Powiatu. Nie obyło się bez ostrej wymiany zdań!

Problemy z liczebnością klas to nie tylko problem występujący w Powiecie Kamieński. Nieustannie rosnące koszty sprawiają, że niektórzy radni zdecydowali się rozpocząć dyskusję mającą na celu wypracowanie rozwiązań mających przynieść oszczędności.

Jest prosty wniosek z tej dyskusji. Mamy trzy szkoły ze zbyt małą ilością dzieci, robimy dwie. Oszczędności wyższe, jakoś szkolnictwa lepsza, zdawalność matur się poprawia temat do przemyślenia dla radnych – rzucił w trakcie sesji radny Jerzy Adamiak.

Stwierdzenie spotkało się ze stanowczą krytyką. W ocenie przewodniczącego Sebastiana Mamzera, dzieci jest po prostu mniej, a placówki oświatowe były budowane w innych klasach. Z kolei starosta zapewniał, że nie dotyczy to wszystkich szkół.

Problem występuje w szkołach technicznych, zawodowych. W liceum mamy przepełnienie jeśli chodzi o oddziały. W Staszicu i w Wolinie mamy oddziały łączone. Niestety jest taki problem, bo jeśli na technika określonego przychodzi 8 – 9 uczniów to trzeba to połączyć, żeby był normalny oddział – tłumaczył Starosta Józef Malec.

To moje zdanie i argumenty do przemyślenia. Zastanawiam się bo Powiat Kamieński jest na ostatnim miejscu w zdawalności matur, od tego czasu zastanawiam się jak uleczyć ten „ból” – stwierdził radny Prawa i Sprawiedliwości.

Do czego nawiązywał radny? O temacie informowaliśmy w czerwcu i lipcu. Województwo zachodniopomorskie w aspekcie zdawalności matur wypadło najgorzej – poniżej średniej krajowej. Zdawalność w kraju wyniosła 74,50%, w województwie zachodniopomorskim  70,00%, a w powiecie kamieńskim 48% . Absolwenci liceów osiągnęli wynik – 74,90%, ich rówieśnicy z techników – 62,20%.  Aby zdać maturę trzeba było uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych, a więc z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Najlepiej w Powiecie wypadli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ze zdawalnością 67,5 %, kolejne miejsce to Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach ze zdawalnością 43,75 %, następnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie ze zdawalnością  43,48 %  (technikum – 41,67 %, liceum – 45,45 %). Ostatnie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim z wynikiem 23,53 %.