W poniedziałek uczniowie nie pójdą do szkoły. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z IV fala zachorowań na koronawirusa, do 9 stycznia przechodzą na naukę zdalną. Rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Poniżej wyjaśniamy, jak go zdobyć.

Do 9 stycznia 2022 roku zostaje ograniczone stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Czynne mają być świetlice dla dzieci z klas I-III, jeśli tego będą chcieli rodzice.

Ograniczenia nie dotyczą przedszkoli i zerówek. Co ważne, możliwe będzie w tym czasie organizowanie konsultacji w szkole dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego. Odbędą się też zaplanowane wcześniej konkursy, turnieje i olimpiady. W między czasie uczniowie mają zimową przerwę świąteczną, która potrwa od 23 do 31 grudnia.

Od poniedziałku uczniowie zaczynają naukę online, a ich rodzice będą mogli dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wyniesie 80 proc. wynagrodzenia i nie wliczy się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w ciągu roku.

Taki zasiłek dostaną rodzice dzieci, które nie skończyły 8 lat i starszych, niepełnosprawnych uczniów:

  • do 16 lat, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Maksymalny okres, za który można dostać zasiłek, to 21 dni, licząc od poniedziałku. Nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). By dostać zasiłek, trzeba złożyć oświadczenie u pracodawcy albo przez portal PUE ZUS. Można je znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych albo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski radzi, by zrobić to jak najszybciej. Pieniądze będą wypłacane w ciągu 30 dni.