Wioski KaDeKowskie to pilotażowy projekt terenowej działalności Kamieńskiego Domu Kultury o zasięgu wojewódzkim realizowany w partnerstwie z Sławieńskim Domem Kultury i Domem Kultury w Drawnie. Współorganizatorem działań jest Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Projekt koncentruje się na poszukiwaniu tożsamości i tworzeniu identyfikacji wspólnotowej mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez różnorodne działania integracyjne i twórcze prowadzone przez doświadczonych edukatorów. Ziemie zachodnie są wyjątkowym obszarem, do którego po II Wojnie Światowej przyjechali ludzie, przywożąc ze swoich dawnych lokalnych ojczyzn historie i tradycje, które ukształtowały oblicze nowego miejsca zamieszkania. Celem projektu jest odkrycie tych pokładów i na ich gruncie wspólnotowe szukanie tożsamości i odkrywanie potencjału miejsca. Temat przewodni warsztatów to :„Jestem stąd,to moja historia…” za pomocą działań warsztatowych dramowych, teatralnych, ceramicznych i plastycznych uczestnicy będą się wspólnie tworzyć identyfikacje wizualne swoich miejscowości, zbierać opowieści ucząc się i bawiąc.

Projekt będzie realizowany w Mokrawicy, Trzebieszewie,Buniewicach,Miłachowie, Benicach,Sibinie, Górkach,Świńcu,Sławnie i Drawnie. Podsumowanie inicjatywy nastąpi 21 września w Kamieńskim Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach mieszkańców wszystkich wymienionych miejscowości.

KaDeK