W nocy z 5 na 6 października od 00:01 do 4.00 (piątek) planowane jest wyłączenie tunelu z eksploatacji z powodu czynności serwisowo – konserwacyjnych w rejonie pasa drogowego. Zarządca prosi kierowców o korzystanie w tym czasie z przeprawy Warszów (promy Bielik) w sąsiedztwie dworca PKP w Świnoujściu.