Mieszkańcy Mokrzycy Małej będą teraz mogli bez obaw przechodzić przez jednię. Urzędnicy Zarządu Dróg Powiatowych po wcześniejszych konsultacjach z sołtysem Andrzejem Wróblewskim oraz Mieszkańcami, w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamontowali tzw. przejście wyniesione.