Wzrosła liczba prowadzonych przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Od początku roku do końca sierpnia przeprowadzono 393 takie działania.

W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 349 kontroli. Ich zakres obejmował powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom, wykonywania przez nich pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Funkcjonariusze z MOSG zweryfikowali w tym roku pracę 7962 cudzoziemców (4958 w 2017 r.). Z tej liczby 2187 wykonywało pracę lub prowadziło działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła 1232. Uchybienia stwierdzono w 351 przypadkach (282 w 2017 r.). Nielegalna praca cudzoziemców najczęściej ujawniania była w branży gastronomicznej i budowlanej. Coraz częściej kontrolowano agencje zatrudnienia, w tym roku było ich 27.

Stwierdzone naruszenia skutkowały wszczęciem 1791 postępowań w sprawach o wykroczenia, które zakończone zostały skierowaniem do właściwych sądów rejonowych 498 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. W 58 przypadkach zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia. Na pracowników i pracodawców nałożono łącznie 77 mandatów karnych.

W wyniku przeprowadzonych w tym roku kontroli legalności zatrudnienia funkcjonariusze wydali 88 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.