W drugiej połowie lutego zostanie zorganizowane spotkanie dla wszystkich zainteresowanych – z przedstawicielami Nadleśnictwa Gryfice, którego tematem będzie prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Lasów Państwowych i ustosunkowanie się do planowanych wycinek w Łukęcinie. – O dokładnym terminie i miejscu powiadomimy w lutym, kiedy otrzymamy oficjalne potwierdzenie wstępny termin 18 lutego o godzinie 17:00 w Łukęcinie – informują organizatorzy.

Od kilkunastu dni radna Katarzyna Herdzik oraz Mieszkańcy Łukęcina alarmują o prowadzonej wycince lasu. Mieszkańcy apelują, aby prace z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Pobierowo, zostały wstrzymane, a drzewostany te zostały wyłączne z użytkowania rębnego.

Apel swój kierujemy do Nadleśnictwa Gryfice w przekonaniu, że rządzą nami niepodważalne wartości oraz wiara we wspólne przekonania. Nie godzimy się na stosowane naruszenia środowiska, w którym to żyjemy na co dzień. Żaden interes jakiejkolwiek grupy nie może stać ponad dobrem całego społeczeństwa. Nadleśnictwo winno godzić interesy gospodarcze Lasów Państwowych z interesem społecznym i przede wszystkim funkcją ochronną przyrody. W naszym mniemaniu prowadzone przez Nadleśnictwo działania w żaden sposób nie odzwierciedlają zrównoważonego planowania prowadzenia polityki leśnej i krzywdzą wszystkich tych, których centrum życiowym jest nasza miejscowość. Cały pododdział 515-a, czy reszta wydzieleń ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony oraz znajduje się w bliskim położeniu Rezerwatu Przyrody Klif Łukęcin – pierwszego w Zachodniopomorskiem rezerwatu ekosystemów brzegu morskiego. Sprawa ta jest dla nas rzeczą fundamentalną, dlatego apelujemy o zaprzestanie działań postępującej katastrofy klimatycznej, nie tylko na terenie Łukęcina, ale i innych Gmin i miast, w szczególności na terenie lasów ochronnych – piszą mieszkańcy Łukecina.

Podpisz petycję