Nowe nasadzenia oraz podświetlenie niebawem pojawią się przy koszu kwiatów przy ulicy Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim.

Dziś (11.06) pierwsze prace rozpoczęli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Jutro (12.06) renowacją kosza zajmą się członkowie stowarzyszenia UTW oraz związku emerytów i rencistów.