Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. W obecności zastępcy prezesa IPN oraz dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dyrektorowi Grzegorzowi Kurce przekazano artefakty związane z ostatnim Niezłomnym na terenie Pomorza Zachodniego Józefem Bosiem ps. „Lot”. Ukrywający się przed zbrodniarzami z UB żołnierz został zamordowany w Krzepocinie. 

Józef Boś ps. „Lot”, s. Stanisława i Rozalii, ur. 19.09.1924 roku w Boninie, był uczestnikiem konspiracji niepodległościowej w grupie Władysława Łukasiuka ps. „Młot”, działającej na Podlasiu i Lubelszczyźnie.  Zagrożony aresztowaniem w 1947 roku przeniósł się na teren Pomorza Zachodniego, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną. W roku 1948 został aresztowany przez PUBP w Kamieniu Pomorskim, ale zdołał zbiec z konwoju i przez cztery kolejne lata ukrywał się, prowadząc jednocześnie działalność skierowaną przeciwko kolektywizacji wsi. 

Działania Józefa Bosia polegały głównie na prowadzeniu akcji ulotkowych przeciwko tworzeniu polskiej wersji kołchozów i sowchozów – spółdzielni produkcyjnych i utrudnianiu ich funkcjonowania poprzez niszczenie należącego do tych spółdzielni mienia. Boś prowadził również rozmowy z rolnikami o konsekwencjach tworzenia tej formy własności ziemi rolnej oraz przekazywał miejscowej ludności relacje z audycji zachodnich rozgłośni radiowych. Józef Boś cieszył się dużym poparciem miejscowej ludności. Jego działania były na tyle skuteczne, że w niektórych wsiach – mimo usilnych starań miejscowych władz – nie zdołano utworzyć spółdzielni produkcyjnych.  

Organy bezpieczeństwa publicznego podjęły szerokie i zmasowane działania zmierzające do ujęcia Józefa Bosia. W licznych obławach, zasadzkach i „kotłach” brali udział zarówno funkcjonariusze WUBP w Szczecinie, jak i PUBP w Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Golczewie, ponadto funkcjonariusze okolicznych posterunków MO, a także żołnierze 12 Pułku KBW Ziemi Szczecińskiej. Sprawa poszukiwań Józefa Bosia była nadzorowana przez MBP. 

W wyniku śledztwo ustalono, iż Józef Boś został zamordowany 11 września 1952 roku pomiędzy godzinami 23.00 a 24.00 w lesie, na północ od wsi Krzepocin, w pobliżu ziemnego bunkra, gdzie się ukrywał. Sprawcami zabójstwa byli dwaj funkcjonariusze WUBP w Szczecinie – naczelnik Wydziału do Walki z Bandytyzmem WUBP w Szczecinie i funkcjonariusz tego Wydziału. Sprawcy dokonali zabójstwa Józefa Bosia przy użyciu broni palnej, między innymi pistoletu maszynowego PPsz-41. 

Miejsce pochówku Józefa Bosia przez 70 lat pozostawało nieznane. Funkcjonariusze WUBP w Szczecinie skrycie pochowali jego ciało w nieoznaczonej mogile i starannie zadbali, by nie udokumentowano miejsca, w którym się znajdowała.  Po przemianach ustrojowych w Polsce wielokrotnie podejmowano próby odnalezienia miejsca, gdzie pochowano ciało Józefa Bosia. Badania w tym zakresie przeprowadzone zostały między innymi przez historyków oraz specjalnie zawiązane w tym celu dwa lokalne stowarzyszenia. Nie przyniosły jednak rezultatu.

« z 7 »