Ta decyzja bezpośrednio ma wpłynąć na los najstarszych mieszkańców Gminy Golczewo. Zastępca Burmistrza Grzegorz Chłopek odebrał od Wojewody Zachodniopomorskiego dofinansowanie w ramach programu „Korpus wsparcia dla Seniora”.

Polega on na objęciu opieką osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Dzięki temu Gmina Golczewo może kontynuować opiekę nad potrzebującymi całodobowej kontroli medycznej poprzez opaski kontrolujące stan zdrowia.

W Województwie Zachodniopomorskim prawie 10 mln trafiło do gmin w naszym województwie na pomoc starszym mieszkańcom. Fundusze zostały przyznane przez wojewodę zachodniopomorskiego w ramach trzech programów „Senior+”, „Opieka 75+” oraz „Korpus wsparcia seniora”.