W Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy II etapu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Jej pierwszy etap to ponad 1100 kilometrów. Obejmuje długodystansowe szlaki: Velo Baltica, Blue Velo, Trasę Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasę wokół Zalewu Szczecińskiego.

Gotowych jest już w sumie 630 km, a w fazie realizacji ponad 250 km. Wiele inwestycji znajduje się na finiszu, więc Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o rozpoczęciu wdrażania drugiego etapu, czyli budowie odcinków kolejnych sześciu tras. Przez gminę Golczewo przebiegać będzie część trasy Berlin – Szczecin – Kołobrzeg (800-801), która rozpocznie się przy granicy polsko-niemieckiej w okolicach miejscowości Pargowo, a dalej przez Szczecin, Stepnicę, Golczewo, Gryfice, Gościno. Początkowo trasa miała przebiegać ze Szczecina przez Nowogard, jednakże przebieg skorygowano w toku prac analitycznych, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania prawne, a także walory tras odseparowanych od ruchu samochodowego.

Obecnie przyjęty został przebieg trasy na odcinku Stepnica – Golczewo – Gryfice – Szydłowo – wykorzystuje starotorza dawnych linii kolejowych. Trasa ta ma duży potencjał rozwojowy zarówno w obszarze turystyki jak i transportu. Budowa trasy rowerowej na obszarach wykluczonych kolejowo w miejsce historycznego szlaku komunikacyjnego zwiększy dostępność transportową na całym jego obszarze.

– Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego rozwija się dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami. Przygotowując kolejne projekty, chcemy docenić te gminy, które już podjęły wysiłek finansowy, które budują drogi rowerowe na swoim terenie. Nowe trasy pozwolą „spiąć” je w większą całość – powiedział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.