Test z języka obcego to ostatni ze sprawdzianów wiedzy w ramach egzaminu ósmoklasisty 2023. Wczoraj uczniowie zdawali matematykę, a w poniedziałek język polski.

Uczniowie przystąpili do egzaminu z języka obcego 25 maja w czwartek o godz. 9.00 i mieli 90 minut na wypełnienie arkusza. Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się otrzymają dodatkowe 45 minut na egzaminie.

Większość z uczniów wybrała język angielski. Egzamin ósmoklasisty z niego obejmuje kilka części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną.

W tym roku zadania na egzaminie z języka angielskiego będą odpowiadać poziomowi B1. Do 2021 na sprawdzianie obowiązywał poziom A2/A2+.

Fot. PSP Kołczewo