Wolińscy urzędnicy informują o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest, powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. Jak to zrobić? Przeczytajcie!

1. Druk wniosku o przyznanie dofinansowania można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin) pok. Nr 12 lub Nr 105, a także w wersji elektronicznej dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego w Wolinie: www.bip.gminawolin.pl (w obwieszczeniach) lub www.gminawolin.pl.
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 12) Urzędu Miejskiego w Wolinie, bądź przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin).
3. Termin składania kompletnych wniosków upływa 16 sierpnia 2019 roku.
 
4. Dofinansowanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
5. Regulamin naboru wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu realizowane na terenie Gminy Wolin w 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do Obwieszczenia (dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Wolinie: www.bip.gminawolin.pl lub www.gminawolin.pl)