Rada Miejska w Golczewie ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tego typu produktów na terenie Gminy. 

Zgodnie z podjętą uchwałą, na terenie gminy wydanych zostanie 76 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% (piwo), 40 pozwoleń na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 44 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu.

Z tego 58 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu oraz 102 pozwolenia na sprzedaż przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w mniejszej odległości niż 10 metrów od placówek oświatowo – wychowawczych i obiektów kultu religijnego.