Burmistrz Dziwnowa zaprasza na kolejne rokowania dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ulicy Marynarki Wojennej 10 A w Dziwnowie. Odbędą się one 15 marca od godziny 10. 

Lokalne można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dziwnowie po uprzednim osobistym, telefonicznym lub mailowym uzgodnienia z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 91 327 51 80 / grunty@dziwnow.pl.