🇺🇦 OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 10 ust. 3.4 rozporządzenia Gabinetu Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów narażenia na zanieczyszczenia i powiadamiania o ich występowaniu przez władze w tych przypadkach (Dz.U. z 2013 poz. 96) 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8.41 na terenie Gmina Dziwnów zostaną włączone syreny. Celem włączenia syren jest utrwalenie pamięci 12 rocznicy powstania smoleńskiego з Tragedii i uczczenie pamięci wszystkich ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku
Głowa Dziwnowa

🇺🇦 ОГОЛОШЕННЯ
Керуючись статтею § 10 уст.3.4 розпорядженням Кабінету Міністрів з дня 7 січня 2013р в справі системів викривання забруднень і повідомлення про їх виникнення враз властивих органів в тих справах (Dz.U. z 2013 поз.96) дня 10 Квітня 2022 в годині 8.41 будуть включені сирени на території Гміни Дзівнув на 3 хвилини. Ціллю включення сирен є увічнення пам’яті 12 річниці Трагедії Смоленської і ушанування пам’яті усіх Жертв Трагедії з 10 квітня 2010
Голова Дзівнова