Burmistrz Wolina informuje, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego, 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8.41 na terenie Gminy Wolin zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Uruchomiony w tracie treningu sygnał – ciągły trwający trzy minuty.

Trening systemów alarmowych będzie jednocześnie upamiętnieniem 12 rocznicy Tragedii Smoleńskiej i formą uczczenia wszystkich Ofiar Tragedii z 10 kwietnia 2010 r.