Specjalna Kapituła w Dziwnowie rozpoczyna swoje prace związane z wytypowaniem osób lub instytucji szczególnie wyróżniających się swoją postawą na różnych płaszczyznach działalności w Gminie Dziwnów. Organizatorzy proszą o zgłaszanie kandydatów do nominacji.

Osoby i instytucje zweryfikowane przez Kapitułę będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki: „W DOWÓD UZNANIA OD GMINY DZIWNÓW”, której wręczenie odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej.

Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do dnia 4 grudnia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, kandydatura musi zawierać co najmniej 25 podpisów mieszkańców Gminy Dziwnów.

Regulamin nadania wyróżnienia pod nazwą „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” wraz z wzorem wniosku znajdują się w linku: https://www.dziwnow.pl/asp/pliki/pdf_2023/regulamin_kapitula_2023.pdf