Wolińskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej bez większych przeszkód realizuje długo wyczekiwaną budowę sieci kanalizacyjnej w Dargobądzu. Po przebudowie sieci rozpocznie się modernizacja półkilometrowego odcinka drogi realizowane przez Gminę Wolin.

Pierwszym z etapów opiewającym na kwotę 1,1 mln złotych jest pół kilometrowy odcinek drogi, a konkretnie kanalizacja która będzie biegła pod nim. Dofinansowanie na to zadanie wyniosło 80% i pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Ta inwestycja zbiegła się z budową kanalizacji wartą ponad 3 mln złotych w pozostałej części miejscowości. Zadanie jest realizowane przez Gminę Wolin.

Dargobądz czekał na podłączenie do kanalizacji ponad 20 lat. Łącznie inwestycje pochłoną 4 mln złotych wolińskiego budżetu. Mieszkańcy, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat zadania, mogą to zrobić w siedzibie MPGK Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 2d w Wolinie w godzinach pracy tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.